flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області

Затверджено

рішенням зборів суддів

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області

від 11 травня 2016 року (Протокол №1)

із змінами і доповненнями внесеними рішенням зборів суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області:

від 16.11.2017 року, протокол №1;

  від 02.01.2018 року, протокол №14;

від 23.01.2018 року, протокол №2;

 від 07.02.2019 року, протокол № 2;

 від 08.08.2019 року, протокол № 8;

 від 05.10.2021 року, протокол № 6;

 від 19.11.2021 року, протокол № 7;

 від 18.01.2023 року, протокол № 1.

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду

 

1.Загальні положення

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі – Засади) розроблені на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 02 квітня 2015 №25 (із змінами) (далі – Положення), та визначають порядок функціонування автоматизованої системи документообігу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області та особливості розподілу справ між суддями, засади формування колегії суддів, порядок розподілу судових справ шляхом передачі справи раніше визначеному у судовій справі судді,  а також повторного автоматизованого розподілу справ між суддями з унеможливленням впливу на їх формування осіб, зацікавлених у результатах судового розгляду справи.

Даними Засадами визначаються повноваження та порядок розгляду зборами суддів питань стосовно функціонування автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до повноважень Зборів суддів, визначених Положенням.

1.2. Засади використання автоматизованої системи документообігу (далі - АСД) Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області розроблені на виконання вимог Положення, не можуть суперечити його нормам та визначають особливості функціонування автоматизованої системи документообігу у даному суді.

1.3. АСД забезпечує автоматизацію технологічних процесів обробки інформації в суді, а саме:

- реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі судових справ, етапів їх руху;

- об’єктивний та неупереджений розподіл судових справ між суддями Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з додержанням принципів випадковості та в хронологічному порядку надходження судових справ, з урахуванням завантаженості кожного судді;

- визначення присяжних та народних засідателів для судового розгляду з числа осіб, які внесені до відповідних списків;

- надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду судових справ у випадках, встановлених законом;

- оприлюднення передбаченої цим Положенням інформації для розміщення на веб-сайтах судів веб-порталу «Судова влада України»;

- централізоване зберігання оригіналів електронних документів суду та інших процесуальних документів, в тому числі оригіналів електронних судових рішень, виготовлених судом;

- підготовку та автоматичне формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації;

- видачу копій судових рішень, виконавчих документів на підставі наявних у автоматизованій системі даних;

- автоматичне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками; 

- передачу судових справ до електронного архіву.

  2. Здійснення автоматизованого розподілу справ між суддями.

2.1. Судові справи реєструються у Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області в день їх надходження в порядку черговості та підлягають  розподілу на підставі інформації, внесеної до АСД уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

2.2. Реєстрація всіх судових справ (заяв, клопотань, скарг) проводиться уповноваженою особою апарату суду з понеділка по четвер - з 09.00 год. до 16.00 год.; у п’ятницю – з 09.00 год. до 15.00 год., окрім судових справ (заяв, клопотань, скарг), які підлягають до розгляду у день їх надходження та реєструються в суді з понеділка по четвер з 09.00 до 17.00 год., а в останній день робочого тижня з 09.00 год. до 15.00 год.

У випадку надходження невідкладних судових справ (заяв, клопотань, скарг) в позаробочий час, - їх реєстрація та розподіл здійснюється  в позаробочий час згідно наказу голови суду чи особи, яка виконує його обов’язки.

У вихідні та святкові дні, відповідно до графіку чергування, затвердженого наказом голови суду чи особою яка виконує його обов’язки, встановлюється чергування слідчих суддів.

 

(абзац 3 пункту 2.2 зі змінами згідно рішення зборів суддів Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області від 16.11.2017 р. №1).

            Автоматизований розподіл справ про адміністративні правопорушення з 11 лютого 2019 року здійснюється між усіма суддями цивільної спеціалізації та між усіма суддями кримінальної спеціалізації (крім слідчих суддів),

потижнево, згідно графіку, який затверджується наказом Голови суду чи особи яка виконує його обов’язки.

 

(абзац 4 пункт 2.2 зі змінами згідно рішення зборів суддів Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області від 07.02.2019р. №2).

 

2.3. У суді може застосовуватися:

- автоматизований розподіл судових справ;

- розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

- повторний автоматизований розподіл судових справ.

Особливості автоматизованого розподілу судових справ визначаються зборами суддів  суду з урахуванням цього Положення.

Розподіл судових справ, з врахуванням спеціалізації суддів, проводиться і в день їх чергування.

2.4. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

- за два місяці до закінчення повноважень судді; 

- за чотирнадцять днів, до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

- за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

- у період відпустки судді; 

- за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

- під час тимчасової непрацездатності судді;

- за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;

- в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

 Дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

2.4. Відмова судді  від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

В разі відмови судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи, керівник апарату суду або його заступник зобов’язаний  скласти акт, в якому зафіксувати даний факт, та негайно повідомити про це голову суду або його заступника.

2.5. Якщо суддя буде перебувати в нарадчій кімнаті понад один робочий день секретар судового засідання повинен заздалегідь подати письмову заяву, повідомивши про такі обставини керівника апарату суду чи його заступника, з метою припинення йому автоматизованого розподілу справ у межах встановленої спеціалізації. Після виходу судді з нарадчої кімнати секретар судового засідання повинен в тому ж порядку довести це до відома керівника апарату суду чи його заступника для відновлення йому розподілу судових справ, в порядку, встановленому Положенням.

Перебування судді в нарадчій кімнаті в межах одного робочого дня не припиняє йому автоматичного розподілу справ, окрім судових справ, які підлягають до розгляду негайно. Про перебування судді в нарадчій кімнаті в межах одного робочого дня керівника апарату суду чи його заступника повідомляє секретар судового засідання, про що подає письмову заяву.

         

 3.Коефіцієнт навантаження суддів та коефіцієнт складності судових справ.

3.1. Автоматизований розподіл судових справ  між суддями (колегіями суддів) здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, коефіцієнту навантаження суддів та коефіцієнту складності судових справ.

3.2. Визначення спеціалізації суддів з розгляду конкретних категорій справ та визначити наступну спеціалізацію в Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області:

  1. Спеціалізація з розгляду справ в порядку кримінального судочинства, за винятком клопотань, скарг, заяв, які розглядає слідчий суддя під час досудового розслідування;
  2. Спеціалізація з розгляду справ в порядку кримінального судочинства щодо неповнолітніх;
  3. Спеціалізація із розгляду клопотань, скарг, заяв, які розглядає слідчий суддя під час досудового розслідування, в тому числі щодо неповнолітніх;
  4. Спеціалізація з розгляду справ в порядку цивільного судочинства;
  5. Спеціалізація з розгляду справ в порядку адміністративного судочинства;
  6. Спеціалізація з розгляду справ про адміністративні правопорушення.

 

(пункт 3.2 викладено в новій редакції  рішенням зборів суддів Тернопільського

 міськрайонного суду Тернопільської області від 05.10.2021 р. №6).

 

3.3. На підставі рішення зборів суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з числа суддів кримінальної спеціалізації визначаються судді, які уповноважені розглядати кримінальні провадження щодо неповнолітніх.

3.4. На суддів цивільної та кримінальної спеціалізації за рішенням зборів суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області почергово, на визначений строк, покладаються обов’язки слідчого судді, який розглядає: справи про адміністративні правопорушення; клопотання органів досудового слідства; скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час судового розслідування, а також здійснює у порядку, передбаченому КПК України, судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та приймає рішення щодо вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.

3.5. В Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області встановлені наступні коефіцієнти навантаження суддів:

- суддя – 1 (100 % від середнього навантаження на суддю);

- голова суду – 0,6 (60 % від середнього навантаження на суддю);

- заступник голови суду – 1 (100 % від середнього навантаження на суддю).

На час виконання заступником голови суду чи іншою уповноваженою особою обов’язків голови суду коефіцієнт навантаження визначити 0,6 (60 % від середнього навантаження на суддю)

За рішенням зборів суддів коефіцієнт навантаження суддів, що займають адміністративні посади може змінюватися, однак повинен бути в межах від 0,4 до 1.

Коефіцієнт навантаження судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, який є членом Ради суддів України – 0,5.  

 

(пункт 3.5 зі змінами згідно рішення зборів суддів Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області від 23.01.2018 р. №2).

 

3.6. В Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області встановлені наступні коефіцієнти складності судових справ для розрахунку в автоматизованій системі документообігу суду:

- матеріали цивільних справ – 1,0;

- матеріали кримінальних проваджень – 7,0;

- матеріали клопотань та скарг, які вносяться на розгляд слідчим суддям – 0,4;

- матеріали справ про адміністративні правопорушення – 1,0.

 

 4. Розподіл судових справ шляхом передачі раніше визначеному у судовій справі судді.

4.1. Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді передаються:

- судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

- судові справи про перегляд заочного рішення;

-  судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368 - 373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 259 - 264, 267 (крім ч.9

ст.267) Кодексу адміністративного судочинства України, статтею 535 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

(абзац 3 Розділу 4 зі змінами згідно рішення зборів суддів Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області від 16.11.2017 р. №1).

 

 - клопотання про вирішення питання, пов'язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті  судом;

- матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

- судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень;

-  зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

- заяви про відновлення втраченого судового провадження;

- заяви про забезпечення позову/доказів, заміни/скасування заходів забезпечення позову. Якщо на час надходження до суду заяв про забезпечення позову/доказів, заміни/скасування заходів забезпечення позову,  відсутній суддя, що розглядав дану справу по суті, з причин тимчасової непрацездатності, відпустки, відрядження тощо, відповідна заява підлягає повторному автоматизованому розподілу, у разі якщо така відсутність судді може мати наслідок порушення строків розгляду даних заяв. Для розгляду заяв про забезпечення позову/доказів, заміни/скасування заходів забезпечення позову, після їх повторного автоматизованого розподілу, відповідальна особа апарату суду передає визначеному судді лише копії матеріалів, які необхідні для вирішення вказаних заяв по суті;

 

(абзац 9 Розділу 4 зі змінами згідно рішення зборів суддів Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області від 16.11.2017 р. №1).

 

протоколи про адміністративні правопорушення при їх повторному скеруванні в суд після доопрацювання відповідно до постанови цього судді (шляхом створення уповноваженою особою апарату суду в автоматизованій системі документообігу суду протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду).

 

(абзац 10 пункту 4.1 зі змінами згідно рішення зборів суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.11.2017 р. №1).

- справи, визначенні судді (слідчому судді) після зміни спеціалізації щодо конкретної спеціалізації суддів з розгляду конкретних категорій справ, продовжуються розглядатися суддею (слідчим суддею) в порядку встановленому процесуальним законодавством.

 

(пункт 4.1 доповнено рішенням зборів суддів Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області від 19.11.2021 р. №7).

 

4.2. Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню підлягають автоматизованому розподілу.

(пункт 4.2 зі змінами згідно рішення зборів суддів Тернопільського   міськрайонного суду Тернопільської області від 16.11.2017р. №1).

 

4.3. (виключено на підставі рішення зборів суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.11.2017 року (Протокол №1).

4.4. Заяви про самовідводи, відводи слідчими суддями не розглядаються, а реєструються і підлягають автоматичному розподілу між суддями кримінальної спеціалізації.

4.5. Судові справи, які розглянуті в Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області до 01 січня 2011 року, тобто до введення в дію Положення про автоматизовану систему документообігу суду, по яких надходять заяви чи клопотання, розподіляються автоматично між суддями цього суду з врахуванням їх спеціалізації. (шляхом створення відповідальною особою апарату суду в автоматизованій системі документообігу суду раніше зареєстрованого єдиного унікального номера судової справи із зазначенням визначеного судді, її поєднання та подальшого автоматизованого розподілу відповідно до вимог Положення).

 

(пункт 4.5 зі змінами згідно рішення зборів суддів Тернопільського

 міськрайонного суду Тернопільської області від 16.11.2017р. №1).

4.6. Заяви про відвід (самовідвід) слідчим суддям під час досудового розслідування реєструються і підлягають автоматичному розподілу між суддями визначених з спеціалізації із розгляду скарг, заяв, які розглядає слідчий суддя під час досудового розслідування, в тому числі щодо неповнолітніх, у разі відсутності потрібної кількості суддів.

 

(пункт 4.6 доповнено рішенням зборів суддів Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області від 19.11.2021 р. №7).

У разі надходження до суду заяв про відвід судді або у разі заявлення самовідводу у справах про адміністративні правопорушення, такі заяви підлягають реєстрації та автоматизованому розподілу між суддями відповідної спеціалізації, визначеної в Роздіді 2 пункту 2.2 Засад використання автоматичної системи документообігу суду, затвердженого рішенням зборів суддів від 11.05.2016 року, із виключенням судді, якому заявлено відвід чи він заявив самовідвід.

 

(пункт 4.6 доповнено рішення зборів суддів Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області від 18.01.2023 р. №1).

 

5.Повторний автоматизований розподіл справи між суддями.

5.1. Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області  здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.3.49. – 2.3.54. Положення з врахуванням спеціалізації суддів цього суду та виконання ними обов’язків слідчого судді.

5.2. Судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, крім випадків, визначених пунктами 2.3.50, 2.3.52 Положення, у разі, коли головуючий суддя знаходиться у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці для догляду за дитиною, у нього закінчилися повноваження, або такий суддя протягом тривалого часу є тимчасово непрацездатний (перебуває на стаціонарному лікуванні більше одного місяця).

5.3. У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді на строк, що не призводить до порушення  строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про неможливість проведення судового засідання помічником головуючого судді або секретарем судового засідання.

5.4. (Абзац перший виключено на підставі рішення зборів суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08.08.2019 року (Протокол №8) у зв’язку з чим абзац другий вважати першим).

У разі, якщо під час здійснення повторного автоматичного розподілу кримінального провадження, яке підлягає розгляду колегіально, не вистачає потрібної кількості суддів для розподілу справи, суддя-доповідач визначається виключно з числа суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, які розглядають справи кримінальної спеціалізації, а двоє інших суддів, які будуть включені до складу  колегії з розгляду кримінального провадження, визначаються шляхом автоматизованого розподілу з числа суддів кримінальної, цивільної спеціалізації та слідчих суддів. 

При неможливості повторного автоматичного розподілу справи по причині відсутності потрібної  кількості суддів  у межах визначеної спеціалізації, головуючий суддя (колегія суддів) для розгляду конкретної справи вибираються з числа суддів іншої спеціалізації та слідчих суддів цього суду.   

(абзац 1 пункту 5.4 викладено в новій редакції згідно рішення зборів суддів      

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області  від 08.08.2019 р. №8).

5.5. У разі знеструмлення електромережі суду, виходу із ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно, з метою недопущення порушення конституційних прав громадян здійснюється серед суддів відповідної спеціалізації, згідно з розробленим заступником голови суду чи за його відсутності суддею суду графіком, який затверджується головою суду або за його відсутності виконуючим обов’язків голови суду.

Аналогічний порядок розподілу справ здійснюється щодо всіх судових справ, якщо обставини, зазначені в абзаці першому, тривають понад п’ять робочих днів.

Не пізніше наступного робочого дня після усунення зазначених обставин до автоматизованої системи вноситься інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.

             

(пункт 5.5 доповнено рішення зборів суддів Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області від 18.01.2023 р. №1).

 

6.Особливості визначення присяжних

 

6.1. У випадках, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних, в кількості семи осіб.

Присяжні визначаються шляхом випадкового відбору зі списку присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору.

6.2.  Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою - п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось не менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою визначаються три основні та два запасні присяжні з додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

6.3. У разі неможливості виконання основним присяжним своїх обов'язків або у разі його відводу (самовідводу) до участі у судовому провадженні залучаються запасні присяжні.

Основні присяжні визначаються автоматизованою системою із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа запасних присяжних.

6.4. Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою - п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, основних та запасних присяжних залишилось менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою визначається добір присяжних зі списку присяжних, із додержанням принципу рівної ймовірності відбору, з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі в судовому провадженні.

Загальна кількість присяжних, визначених частиною першою цього підпункту, має бути не меншою семи осіб з урахуванням кількості основних присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою - п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось не менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою із списку присяжних, визначених частиною другою цього підпункту, добираються основні присяжні та визначаються два запасних присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

6.5. У випадках, визначених Цивільним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення присяжних, які внесені до списку, у кількості двох осіб.

Автоматичне визначення присяжних здійснюється в порядку черговості внесення до автоматизованої системи списку присяжних, затвердженого відповідною місцевою (обласною) радою, та з урахуванням кількості днів, проведених в судових засіданнях.

Присяжний, який провів в судових засіданнях з початку року 30 та більше днів, не бере участі в автоматичному визначенні присяжних до кінця цього календарного року.

6.6. Не підлягають включенню до списку присяжних, а у разі потрапляння до нього підлягають увільненню, громадяни відповідно до вимог статей 61 - 62 Закону України "Про судоустрій та статус суддів".

6.7. Результатом визначення присяжних є протокол автоматичного визначення присяжних (додаток 11), що автоматично створюється автоматизованою системою.

6.8. Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних, в кількості семи осіб. Звіт містить такі відомості: дата та час початку визначення присяжних; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про загальний список присяжних; інформація щодо визначення присяжних згідно з пунктом 2.5.1 пункту 2.5 цього Положення за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення визначення присяжних; тривалість автоматичного визначення присяжних.

Також автоматизованою системою автоматично формується звіт про визначення основних та запасних присяжних. Звіт містить такі відомості: дата та час початку визначення присяжних; єдиний унікальний номер судової справи; інформація про список визначених присяжних; інформація про визначення основних присяжних за випадковим числом; інформація про список присяжних, які залишились після визначення основних присяжних; інформація про визначення запасних присяжних за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення визначення присяжних; тривалість автоматичного визначення присяжних.

У разі необхідності визначення основних присяжних з числа запасних присяжних автоматизованою системою автоматично формуються відповідні звіти.

Доступ для коригування протоколів та звітів щодо визначення основних та запасних присяжних автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо визначення основних та запасних присяжних автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол визначення основних та запасних присяжних роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про визначення основних та запасних присяжних може бути роздрукований для службового використання в суді.

6.9. У разі  необхідності, у кожному конкретному випадку визначається головуючим суддею, з урахуванням обставин справи та установлених процесуальним законом строків розгляду справи, в зв’язку із неможливістю присяжного взяти участь у розгляді справи з причин тимчасової непрацездатності, відпустки, відрядження тощо, на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду на виконання службового листа головуючого судді, автоматизованою системою в автоматичному режимі здійснюється заміна присяжного, який не може взяти участь у розгляді справи.

 

(розділ 6 викладено в новій редакції овнено рішення зборів суддів

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області  від 18.01.2023 р. №1).

 

7. Прикінцеві положення

7.1. Зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області викладаються у формі нового письмового документа, який, з врахуванням внесених змін, підлягає затвердженню рішенням зборів суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області. Факт ознайомлення судді з їх змістом підтверджується його власноручним підписом, який вчиняється в аркуші ознайомлення. 

7.2. Зміни до Засад використання автоматичної системи документообігу суду, затвердженого рішенням зборів суддів від 11.05.2016,  набирають чинності з дня їх затвердження зборами суддів.

         

(пункт 7.2 доповнено рішення зборів суддів Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області від 18.01.2023 р. №1).